แผนการสอน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แผน เรื่อง e-book.

Advertisements

แผนคอมพิวเตอร์

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ความหมายหนังสืออิเล็คทรอนิกส์

แนะนำโปรแกรม Desktop Author

ขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม

ส่วนประกอบโปรแกรม Desktop Author

การแทรกรูปภาพ

การสร้างเนื้อหาและการเพิ่มหน้า

การแทรกข้อความ

การแทรก Multimedia

การทำ Link